Groddagården, Gotland
1999

Info om gården finns på internet (pdf-fil)